459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Srdce a cévy, kardiovaskulární systém

Obsah stránky: Srdce, cévy, tepny, žíly, krevní oběh, nemoci srdce a cév.

Srdce

Srdce si můžeme pro zjednodušení našeho povídání představit jako pumpu či čerpadlo rodinného domu, které rozvádí vodu do všech částí nemovitosti.

Jak to v srdci funguje

Hlavní částí jsou svalové buňky (myocyty), specialistky na neustávající střídání stahu a uvolnění svalových vláken.
Méně známý typ buněk srdce jsou buňky, které mají za úkol šířit srdcem signál vedoucí k srdečnímu stahu. Tomuto systému srdce se říká převodní systém srdeční a tyto buňky jsou schopny vyvolat elektrický impuls a přenášet jej na svalové buňky.

Chceme-li pohybovat rukou, musí náš mozek vyslat signál skrze nervové buňky až ke svalům horní končetiny, aby se dané svaly stáhly a vykonaly námi požadovaný pohyb. O srdci můžeme říci, že má samo takový malý mozek a nervy (převodní systém srdeční), jenž ví, jak rychle se mají šířit signály, aby srdce pumpovalo správně.
Neméně důležité jsou cévy, které přinášejí k srdci živiny a kyslík a odvádějí odpadní látky a oxid uhličitý. Cévy srdce se nazývají věnčité (koronární) tepny.

Srdce potřebuje pro své fungování vápník, hořčík, sodík, draslík, vit. B1.

Cévy, tepny, žíly

Naše krev obíhá v těle v cévách, které si můžeme představit jako členité potrubí.

Cévy se dělí na tepny, vlásečnice a žíly.
Tepny vedou okysličenou krev a živiny do tkání, ve tkáních se kyslík a živiny předají skrze vlásečnice a přijmou oxid uhličitý a odpadní látky, které se vracejí žílami zpět k srdci.

Cévní systém dolních končetin

Žíly dolních končetin jsou opatřeny chlopněmi, které mají za úkol nenechat krev téci zpět do nohou, ale odvádět jí k srdci (tedy proti gravitaci – pokud stojíme nohama na zemi). Z nohou je krev odváděna do srdce pomocí povrchových a hlubokých žil. Povrchové žíly jsou s žílami hlubokými propojeny spojovacím žilním systémem (perforátory) také vybaveným chlopněmi, které propouštějí krev pouze z povrchových do hlubokých žil. Tento tok podporuje svalová aktivita, protože svým pohybem tlačí krev k srdci.

Celé si to můžeme představit jako silniční síť města. Auto jedoucí ze srdce do nohou veze kyslík a živiny. Ve tkáních vše vyloží a nabere odpad. Nyní chce zpět a může se vydat po rychlostní silnici (hluboké žíly), nebo zvolí jízdu městem (povrchové žíly). Druhá varianta ho dovede k jednosměrné ulici, která ústí na rychlostní silnici (hluboké žíly).

Krevní oběh

Krev (neokysličená a s oxidem uhličitým) z našeho těla vstupuje z duté žíly do pravé poloviny srdce (zde prochází síní a komorou).

Krev je dále vypuzena srdečním stahem do plicní tepny, ta vede krev do plic, kde dojde k uvolnění oxidu uhličitého a vstupu kyslíku do krve. Krev se nyní vrací plicní žílou do levé poloviny srdce. Tomuto úseku (od plicní tepny přes plíce do plicní žíly) se říká malý krevní oběh.

Krev v levé polovině srdce jde přes předsíň a komoru a je vypuzena do největší tepny našeho těla – aorty. Z aorty se dále odpojují další tepny, které nesou krev do všech částí našeho těla. Dále se tepny větví na malé vlásečnice. Vlásečnice jsou cévy s tenkou stěnu Krev v nich proudí velice pomalu, čímž je umožněno odevzdání živin a kyslíku a příjem zplodin a oxidu uhličitého do krve. Vlásečnice se následně opět spojují ve větší potrubí, kterému nyní říkáme žíly, a putují horní a dolní dutou žílou zpět do pravé poloviny srdce.

Nemoci srdce a cév

Aneuryzma, ateroskleróza, bércový vřed, bušení srdce, endokarditida, hemoroidy, hemeroidy, infarkt a angina pectoris, jícnové varixy, kardiomyopatie, křečové žíly, myokarditida, nízký krevní tlak, perikarditida, revmatická horečka, srdeční arytmie, srdeční chlopně, srdeční selhání, vysoký krevní tlak, zánět cév, zánět povrchových a hlubokých žil.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Poradit z přírodní poradny

  460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
 Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
 Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.

Chci poradit

(Informační zdroje stránky)